سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

خبرهای ویژه

» کودکان » ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ خواسته

تاریخ انتشار : 1398/09/19 - 22:44

 کد خبر: 22152
 122 بازدید

ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ خواسته

ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ خواسته ﺧﻮﺩ “ﺩﺭﺳﺖ یا غلط” ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺩﺍﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ کند ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍسته ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺪ، ﻭﺍﻟﺪﯾن ﺑﺎ برآورده کردن خواسته او ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺍﻭ میﺷﻮﻧﺪ کانال تربیتی نوردیده

ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ خواسته

ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ خواسته ﺧﻮﺩ “ﺩﺭﺳﺖ یا غلط” ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺩﺍﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ کند ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍسته ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺪ،

ﻭﺍﻟﺪﯾن ﺑﺎ برآورده کردن خواسته او ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺍﻭ میﺷﻮﻧﺪ

کانال تربیتی نوردیده


برچسب ها : ,
دسته بندی : کودکان

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات