سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

خبرهای ویژه

» روانشناسی کودک » برای نهادینه کردن رفتار خوب در کودک به رفتارهای خوب او توجه کنید

تاریخ انتشار : 1398/08/09 - 4:49

 کد خبر: 18775
 364 بازدید

برای نهادینه کردن رفتار خوب در کودک به رفتارهای خوب او توجه کنید

برای نهادینه کردن رفتار خوبدر کودک به رفتارهای خوب اوتوجه کنید تا تقویت شود و به رفتارهای بد کودک بی توجهباشید تا تضعیف شود کانال تربیتی نوردیده Join

برای نهادینه کردن رفتار خوب در کودک به رفتارهای خوب او توجه کنید

برای نهادینه کردن رفتار خوب
در کودک به رفتارهای خوب او
توجه کنید تا تقویت شود

و به رفتارهای بد کودک بی توجه
باشید تا تضعیف شود

کانال تربیتی نوردیده
Join


برچسب ها :
دسته بندی : روانشناسی کودک

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات