سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

خبرهای ویژه

» روانشناسی کودک » دوران کودکی تکرار شدنی نیست.

تاریخ انتشار : 1399/03/21 - 20:37

 کد خبر: 39034
 126 بازدید

دوران کودکی تکرار شدنی نیست.

دوران کودکی تکرار شدنی نیست بگذاریم فرزندانمان بچگی ایمن وشادی داشته باشند کودکان را به دنیا نیاورده ایم تا زیربار حجمی از توقعاتمان، آرزوهایبرباد رفته ما را برآورده سازند ناکامی های ما، از آن ماست فرزندمان را به قیمت فخرفروشیبه اقوام و دوستان، تبدیل بهبزرگسالانی ناخشنود نکنیم کانال تربیتی نوردیده Join

دوران کودکی تکرار شدنی نیست.

دوران کودکی تکرار شدنی نیست
بگذاریم فرزندانمان بچگی ایمن و
شادی داشته باشند

کودکان را به دنیا نیاورده ایم تا زیر
بار حجمی از توقعاتمان، آرزوهای
برباد رفته ما را برآورده سازند
ناکامی های ما، از آن ماست

فرزندمان را به قیمت فخرفروشی
به اقوام و دوستان، تبدیل به
بزرگسالانی ناخشنود نکنیم

کانال تربیتی نوردیده
Join


برچسب ها :
دسته بندی : روانشناسی کودک

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات